Stanowi jednorazową z góry ustaloną opłatę za wykonanie określonego zadania w sytuacji gdy jego charakter umożliwia Kancelarii oszacowanie stopnia skomplikowania i czasochłonności zadania.