Właściwa treść umowy dostosowana do potrzeb Klienta to podstawa bezpiecznego prowadzenia biznesu w każdej branży. Celem umowy jest nie tylko uregulowanie prawnych, ale także praktycznych aspektów współpracy stron.

Takie podejście pozwala uniknąć konfliktów między stronami, w zakresie wykonywania ich wzajemnych zobowiązań, a także w możliwie najwyższym stopniu zabezpieczyć interesy naszego Klienta.

Jesteśmy przekonani, że umowa powinna stanowić praktyczne odzwierciedlenie istoty stosunku nawiązanego między stronami, dlatego też często reprezentujemy Klientów już na etapie negocjacji, zapewniając im wsparcie w wynegocjowaniu korzystnych warunków umowy zarówno prawnych jak i biznesowych.

Przygotowujemy umowy od podstaw, jak również uczestniczymy w procesie negocjacji postanowień umów już istniejących.

Negocjacje biznesowe obejmują także rozwiązywanie konfliktów, jakie mogą powstać w związku z wykonywaniem umowy.