Rzetelność, uczciwość i lojalność to zasady, którymi kierujemy się świadcząc pomoc prawną.

Prawo towarzyszy przedsiębiorcy każdego dnia, a decyzje jakie podejmuje w danym momencie mają znaczący wpływ na rozwój i kondycję jego biznesu w przyszłości.

Firmy za zachodnią granicą  większość swoich decyzji konsultują z prawnikiem. Taki model biznesowy pozwala nie tylko minimalizować ryzyko związane z prowadzaniem biznesu, ale także wybierać rozwiązania korzystne dla firmy pod względem prawnym i w jak najwyższym stopniu zabezpieczyć interesy firmy w myśl znanej już w starożytności maksymy „lepiej zapobiegać niż leczyć”.

Zakres naszych działań jest zawsze dopasowany indywidualnie do potrzeb danej firmy.

Obsługa prawna firm obejmuje zarówno kompleksową, stałą pomoc prawną, jak również  pomoc doraźną. W ramach obsługi prawnej na rzecz przedsiębiorców mieszczą się np.:

 • porady prawne dotyczące działalności firmy
 • przygotowywanie i opiniowanie umów
 • weryfikacja postanowień umownych i ich negocjacja
 • negocjacje biznesowe z kontrahentami
 • prowadzenie mediacji w przypadku konfliktów w firmie
 • przygotowywanie regulaminów, statutów oraz innych dokumentów
 • prowadzenie spraw pracowniczych
 • reprezentacja Klienta w kontaktach z dłużnikami, wierzycielami, organami administracji, sądami i organami egzekucyjnymi
 • udzielanie porad prawnych w zakresie bieżących spraw firmy, np. kwestii pracowniczych
 • sporządzanie różnego rodzaju pism m. in. do instytucji publicznych, organów administracji, sądów
 • windykacja wierzytelności
 • zakładanie i rejestracja spółek
 • rozwiązywanie i likwidacja spółek
 • przekształcenie i podział spółek
 • rejestrowanie zmian w KRS
 • zmiany w zakresie umów i statutów spółek
 • informowanie o zmianach w przepisach prawa, w szczególności mających wpływ na funkcjonowanie firmy i powodujących powstanie obowiązku podjęcia określonych działań przez firmę oraz pomoc w dopełnieniu nałożonych prawnie obowiązków