Nowoczesne technologie i cyfryzacja przeżywają aktualnie prawdziwy rozkwit i wkraczają w niemal wszystkie obszary naszego życia, a co za tym idzie również biznesu. W dobie postępu  technologicznego niezwykle ważny jest odpowiedni poziom wsparcia prawnego.

Wybór właściwych rozwiązań prawnych i dostosowanie ich do założeń biznesowych  zapewniają komfort i bezpieczeństwo na każdym etapie rozwoju projektu począwszy od tworzenia i wprowadzania na rynek produktu lub usługi, poprzez wszystkie aspekty działalności gospodarczej z nim związanej, po spory sądowe i pozasądowe.

Z  perspektywy inwestora ważne jest sprawdzenie projektu pod względem ryzyka oraz zabezpieczenia inwestowanego przez niego kapitału.

Doświadczenia pokazuje, że dla firmy dokonującej zakupu produktu lub korzystającej z usługi należącej do szeroko pojętej branży nowych technologii, niezbędna dla zapewnienie właściwego poziomu ochrony jej interesów, jest analiza prawna i negocjacja postanowień zawieranej umowy.

Kancelaria zapewnia wsparcie prawne m.in. w następujących obszarach:

  • Inwestycje w nowe technologie oraz działalność badawczo-rozwojowa
  • Umowy IT: umowy wdrożeniowe (w modelach Agile i Waterfall); umowy udostępniania oprogramowania w modelach cloud computing (SaaS, IaaS, PaaS); umowy nabywania praw autorskich do produktów IT oraz umowy licencyjne;
  • Negocjacje projektów  IT
  • Własność intelektualna i ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, umowy NDA
  • Prawne aspekty blockchain, kryptowalut i tokenów
  • E-commerce (handel elektroniczny, marketing i świadczenie usług drogą elektroniczną)