Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną w zakresie obrotu nieruchomościami oraz procesu budowlanego.

Zakres świadczonych usług obejmuje w szczególności:

  • reprezentowanie Klientów w procesach negocjacyjnych związanych z realizacją inwestycji budowlanych oraz nabywaniem nieruchomości
  • obsługę prawną w zakresie procesu budowlanego, obejmującą opracowywanie, analizę i negocjowanie kontraktów na roboty budowlane (w tym umów zawieranych na wzorach FIDIC), umów o podwykonawstwo oraz umów o prace projektowe,
  • reprezentowanie Klientów w negocjacjach oraz postępowaniach sądowych w sporach pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego (inwestorami, wykonawcami, podwykonawcami), zarówno na etapie realizacji robót, jak i w okresie gwarancji i rękojmi
  • opracowywanie, opiniowanie i negocjowanie: umów najmu i dzierżawy nieruchomości, umów w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości, umów deweloperskich