W dzisiejszych czasach równie częste są zarówno przypadki naruszeń dóbr osobistych, jak i bezpodstawnych powództw lub aktów oskarżenia w tym zakresie. 

Kancelaria zapewnia kompleksowe wsparcie prawne we wszelkich sprawach dotyczących naruszenia dóbr osobistych poprzez reprezentację w sporach przedsądowych oraz procesach sądowych cywilnych i karnych.

W razie podejrzenia naruszenia dobrego imienia lub czci osoby, a w przypadku firmy jej renomy, niezwykle istotna jest właściwa analiza stanu faktycznego sprawy oraz jej aspektów prawnych, pozwalająca przede wszystkim ustalić czy doszło do naruszenia dóbr osobistych oraz czy naruszenie to wypełnia znamiona czynu zabronionego, innymi słowy, czy stanowi jednocześnie przestępstwo.

Z drugiej strony Klientami Kancelarii są również osoby i podmioty (np. portale internetowe, fundacje), których bronimy w razie gdy skierowane wobec nich żądania usunięcia określonych treści lub zapłaty zadośćuczynienia w oparciu o naruszenie dóbr osobistych są w rzeczywistości powództwami bezpodstawnymi zmierzającymi do ograniczenia ich konstytucyjnego prawa wolności słowa.