„Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.” – tę informację znajdziemy na stronie internetowej każdego domu maklerskiego i brokera. Okazuje się jednak, iż wysokie ryzyko utraty środków związane jest nie tylko z niewłaściwymi decyzjami inwestycyjnymi, ale również z działalnością samego domu maklerskiego/brokera, które to instytucje nie zawsze świadczą usługi  w sposób rzetelny, co prowadzi do strat finansowych na rachunkach klientów.

Kancelaria specjalizuje się w reprezentowaniu klientów w sporach z instytucjami finansowymi, zarówno tych inwestujących na rynku regulowanym jak i uczestników rynku OTC instrumentów pochodnych zwanego rynkiem Forex.

Pomagamy odzyskiwać środki utracone wskutek stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych przez instytucje finansowe, reprezentując interesy klientów w negocjacjach przedsądowych jak i  procesach prowadzonych przed sądami, a także reprezentując osoby pokrzywdzone w wyniku działań oszustów finansowych – fikcyjych brokerów działających na rynku Forex. 

Duże znaczenie dla skuteczności podejmowanych działań ma doświadczenie  założyciela Kancelarii – Adwokata Eweliny Podgrudnej, w prowadzeniu tego rypu spraw. Mecenas Podgrudna jest nie tylko aktywnym inwestorem, posiadającym wiedzę praktyczną o instrumentach finansowych, ale przede wszystkim od 2019 roku pełni funkcję społeczną – Rzecznika Praw Tradera w Fundacji Trading Jam Session, zrzeszającej grupę ponad 54 500 inwestorów indywidualnych, do której celów statutowych należą edukacja finansowa oraz  pomoc traderom i inwestorom indywidualnym. W związki z tym, dobrze znane są jej problemy inwestorów oraz sposoby działania, nieprawidłowości i nieuczciwe praktyki rynkowe całej branży brokerskiej.