Obliczane poprzez pomnożenie stawki godzinowej pracy Kancelarii przez czas poświęcony na pracę dla danego Klienta. Przed przystąpieniem do pracy Klient otrzymuje od Kancelarii informację o przewidywanym czasie potrzebnym na wykonanie określonego zadania uzależnionym od nakładu pracy oraz stopnia trudności sprawy.