W ramach stałej obsługi prawnej firm przewidziane jest miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe za określoną ilość godzin pracy Kancelarii na rzecz Klienta w miesiącu. Dla zwiększenie efektywności obsługi, w zależności od  potrzeb Klienta, Kancelaria może na część z godzin przewidzianych w umowie, oddelegować osobę do wykonywania bieżącej obsługi prawnej w siedzibie firmy.