Prowadzenie spraw sądowych rozpoczynamy od wnikliwej analizy sytuacji faktycznej oraz prawnej klienta, która pozwala na obranie najkorzystniejszej strategii procesowej.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, kierując się dobrem klienta i mając na uwadze jego cele biznesowe.

Gwarantem rzetelnej reprezentacji w procesie, jest przede wszystkim znajomość przepisów procedury i orzecznictwa oraz wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych. Umiejętne prowadzenie sprawy pod względem procesowym jest czynnikiem decydującym o jej wyniku, dlatego właśnie tak wielką wagę przywiązujemy do znajomości procesu od strony formalnej oraz doboru właściwej argumentacji prawnej.

Każdą wygraną sprawę klienta, traktujemy jak wspólny sukces, na który pracujemy na każdym etapie postępowania.

Procesualiści muszą  być waleczni i tacy właśnie jesteśmy.

Kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych przed:

  • sądami powszechnymi m.in. sądami cywilnymi, gospodarczymi, karnymi
  • sądami administracyjnymi
  • Sądem Najwyższym