Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) dotyczy każdej firmy, która świadczy swoje produkty lub usługi na terenie Unii Europejskiej, a tym samym gromadzi dane na temat osób fizycznych mieszkających na terenie UE.

Przepisy RODO przewidują wysokie kary administracyjne za naruszenie nałożonych przez nie obowiązków:

–  do 10 000 000 € lub w wysokości do 2% całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego – w przypadkach mniejszej wagi lub

–  do 20 000 000 € lub w wysokości do 4% całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego – w przypadkach większej wagi

Bardzo ważne jest zatem, aby dostosować działalność do przepisów zawartych w  RODO i zapewnić sobie wsparcie prawne, a co za tym idzie spokój i bezpieczeństwo. 

Pomoc prawna Kancelarii w związku z wymogami stawianymi przedsiębiorcom przez RODO polega m.in. na:

  • analizie ryzyka oraz rekomendacji środków ochrony przetwarzania danych osobowych
  • audycie zgodności dokumentacji, umów i stosowanych zabezpieczeń z RODO oraz rekomendacji właściwych rozwiązań
  • przygotowaniu dokumentacji przetwarzania danych dostosowanej do założeń biznesowych firmy
  • bieżącym wsparciu prawnym  w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych